spieren en cellen hebben een geheugen

Massagetherapie is te plaatsen tussen fysiotherapie en psychotherapie en gaat een stapje verder dan gewoon gemasseerd worden.
Het is een vorm van persoonlijke begeleiding waarbij het fysieke lichaam dient als toegang tot de kern van een klacht of probleem.

Pijn,verdriet en ongemak vinden we niet prettig en meestal willen we ons er alleen maar tegen verzetten. We willen het niet voelen en we willen het niet hebben.
Juist door de verbinding aan te gaan en te erkennnen dat er pijn, verdriet of  ongemak aanwezig is, kan een blokkade zich vrij maken en ruimte geven aan nieuwe energie.

Ons lichaam is opgebouwd uit biljoenen cellen en deze functioneren, net als onze spieren, als een uitstekend geheugen van al onze ervaringen die we in de loop van ons leven opdoen.

De volgende uitspraken zouden we daarom  letterlijk kunnen nemen:

het ligt als een steen op mijn maag Wat in je leven vind je moeilijk om te verteren?
geen ruggegraat hebben Waardoor komt het dat je je niet sterk kunt maken?
ik voel me gebroken Wat in je leven maakt dat je je gebroken voelt?
mijn hart klopt in mijn keel Waar ben je bang voor?
ik heb mijn buik ervan vol Wat is je teveel geworden in het leven?
het komt me de neus uit Waar ‘loop’ je voor weg?

 

Ons lichaam is dus een belangrijke bron van informatie van hoe we in het leven staan want ons lichaam liegt nooit!

Bijvoorbeeld: Iemand ervaart veel stress in zijn leven. Deze stress wordt vertaald naar het fysieke lichaam door veel rugklachten, pijn in de nek of erg moe zijn.

Massagetherapie kan iemand zich ervan bewust maken dat hij misschien wel te veel hooi op zijn vork neemt en dit misschien wel doet omdat hij zich te veel verantwoordelijk voelt. Hij neemt als het ware ‘te veel op zijn nek’.

Ik help je helder te krijgen wat er achter je klacht en ongemak schuil gaat, met het doel je op alle aspecten; emotioneel, fysiek, mentaal en sociaal beter te kunnen functioneren.

Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is dat je beter kunt luisteren naar wat het lichaam vertelt.
Dit verlicht niet alleen je klachten, maar biedt ook de mogelijkheid om op een dieper niveau tot ontspanning te komen en te genieten van het gevoel van welzijn en innerlijke rust.